آشنایی با بستنی زغالی + طرز تهیه بستنی زغالی

درست کردن بستنی زغالی, طرز درست کردن بستنی زغالی

بستنی زغالی که با زغال چوب تهیه می شود

بستنی زغالی چیست و چگونه تهیه می شود

این روزها شاهد ورود بستنی سیاه رنگ با تزئین دراژه های رنگی در شهرها هستیم که به بستنی زغالی شهره است.

با ورود خود به بازار و سوژه شدن توسط شبکه های اجتماعی با اقبال قابل توجهی روبرو شد.

ادامه خواندن آشنایی با بستنی زغالی + طرز تهیه بستنی زغالی